ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภท ผู้สนับสนุน
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น L.T.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,21:31  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายสุเทพ การงานดี วท.บ.
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2561,16:37  อ่าน 268 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการสร้าหนังสืืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่ออาจารย์ : นายณัฏฐชัย ปานชะเล ศษ.บ.
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2561,11:29  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ชื่ออาจารย์ : นางธิดารักษ์ แสงลี ค.บ.
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2560,22:13  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ศษ.บ. ศษ.ม.
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2560,21:58  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันวิษา โม้ดา ค.บ. ศษ.ม.
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2560,21:55  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันวิษา โม้ดา ค.บ. ศษ.ม.
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,21:50  อ่าน 147 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ศษ.บ. ศษ.ม.
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,21:48  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านภูตะคาม
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2559,15:09  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทสังคมไทยในยุคปัจจุบันแบบบูรณาการตามแนวพุทธของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูตะคาม
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ค.บ. กศ.ม.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2559,15:08  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..