ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ชั้น ม.๑-ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจักรพันธ์ สังข์ศรีราช
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2561,11:14   อ่าน 360 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.๔-ป.๖
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวันวิสา ทิพยโกมล
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2561,10:55   อ่าน 388 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.๔-ป.๖
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิราพร ภูเม็ด
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2561,10:53   อ่าน 366 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ชั้น ม.๑-ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจักรพันธ์ สังข์ศรีราช
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,21:44   อ่าน 534 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม.๑-ม.๓
ชื่อนักเรียน : นางสาวแจ่มจันทร์ แสนตุ้ย
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2559,21:41   อ่าน 515 ครั้ง