ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบการอ่านและเขียน ครั้งที่ ๓
            โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จะดำเนินการสอบการอ่านและเขียน ครั้งที่ ๓ ตามนโยบายอ่านออก เขียนได้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2559,20:39   อ่าน 1254 ครั้ง