ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
         กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนค่ายพุทธบุตร หลักสูตร "ทักษะชีวิต" ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ อาคารเอนกประสงค์ รงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,12:58   อ่าน 27 ครั้ง