ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กิจกรรมอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากร
            กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กิจกรรมอบรมผู้บริหาร ครู และบุคลากร หลักสูตร "ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข" วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ 
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,12:56   อ่าน 21 ครั้ง