ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีประดับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
      วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ กองลูกเสือโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ประกอบพิธีประดับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่ลูกเสือ เนตรนารีที่มีคุณสมบัติและได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ ๒ จำนวน ๑๓ คน และชั้นที่ ๓ จำนวน ๑๐ คน โดยนายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือกลุ่มที่ ๒ นางสาววนิดา จันทรังษี ผู้กำกับกองลูกเสือสำรองกองที่ ๒ นางสาววันวิษา โม้ดา ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๑ และนางยุวรี ศรีแพน ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๒ เป็นผู้ประดับเข็มและแสดงความยินดี เริ่มเป็นพิธีด้วยประธานจุดะูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มอบเข็ม เสร็จแล้วประธานในพิธีให้โอวาท และผู้รับมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ทบทวนคำปฏาณ ในการประกอบพิธีในครั้งนี้มีคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบรรดาลูกเสือ เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ร่วมในพิธีแสดงความยินดีด้วย
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2564,16:46   อ่าน 121 ครั้ง