ภาพกิจกรรม
พิธีมอบรางวัลรางวัลเครื่องหมาย "แบดจ์ลูกเสือเกียรติยศ" ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
          วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองเนตรนารีสามัญ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ทำพิธีมอบรางวัลลูกเสือเกียรติยศแก่เนตรนารีสามัญ ที่ได้ร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนจังหวัดสกลนครเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ ได้รับรางวัลชมเชย โดยนายกฤษพงศ์  อยู่เย็น ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน มอบธงชนะเลิศระดับจังหวัด และเกียรติบัตรรางวัลชมเชยระดับประเทศ คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้เกียรติประดับเครื่องหมาย "แบดจ์ลูกเสือเกียรติยศ" แก่เนตรนารีสามัญที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,16:12   อ่าน 26 ครั้ง