ภาพกิจกรรม
โครงการ "วันไหว้ครู" ปีการศึกษา ๒๕๖๓
       กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดโครงการ "วันไหว้ครู" ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ นายกฤษพงศ์  อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะครู บุคลากรทุกท่าน จำนวน ๒๒ คน และนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑-อนุบาล ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๓๗๕ คนร่วมพิธีอันสำคัญในวันนี้ 
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2563,13:25   อ่าน 90 ครั้ง