ภาพกิจกรรม
โครงการวันสำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
        นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง นำคณะครูและบุคลากรทาการศึกษา จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ประจำปี ๒๕๖๓ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเอนกประสงค์ มีกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และสมาชิก อ.ส.ม. บ้านสีสุก บ้านห้วยโมง และบ้านทุ่งสวรรค์ มาร่วมในพิธีนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,15:41   อ่าน 221 ครั้ง