ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
           กองลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือเนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ลานธรรม โดยนายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง เป็นประธานในพิธี นายอิศรา ปงผาบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับกอง นางไพรพร การงานดี และนางสาวจีระภรณ์ สินจักร์ ปฏิบัติหน้าทีรองผู้กำกับกอง มีลูกเสือสามัญ จำนวน ๒๑ คน เนตรนารีสามัญ จำนวน ๒๐ คน สาบานตนในพิธีเข้าประจำกอง และมีลูกเสือรุ่นพี่ประกอบด้วยลูกเสือจบหลักสูตรโทและหลักสูตรลูกเสือเอก และมีคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย ก่อนเสร็จพิธีประธานในพิธีให้โอวาทและแสดงความยินดี
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,11:10   อ่าน 475 ครั้ง