ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ว17
             กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว17 ของนายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ ประธานกรรมการ ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษา ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. ๒๓ และดร.ฐานุพงศ์ เลิศวรรณวัชร์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านกวนบุ่น สพป.สกลนคร เขต ๑ มีดร.ชอบกิจ กนกหงศ์ นางสาวพิณยาภัสป์ ไพเรืองโสม ศึกษานิเทศก์ คณะผู้อำนวยการในศูนย์เครือข่ายฯที่ ๑๑ โดยนายทวี แสนอุบล ผอ.โรงเรียนบ้านทันสมัย ประธานศูนย์เครือข่าย นายชูทรัพย์ ภาวงศ์ ผอ.รร.บ้านคำก้าว นายโกวัฒน์ ศรีอุบล ผอ.รร.บ้านไทยเจริญ และนายเหรียญชัย วีรวรรธ์กุล ผอ.รร.บ้านชัยชนะ พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาให้เกียรติร่วมในการประเมินครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากคณะกรรมการฯอย่างกัลณมิตรที่ดี ได้รับคำแนะนำที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่โรงเรียน และคำชมอันเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงต่อไป ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมิน ผู้มีส่วนในการสนับสนุนทุกท่าน และที่สำคัญครู บุคลากรทุกท่าน และนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ทุกคนที่เป็นกำลังสำคัญในงานนี้
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2563,10:30   อ่าน 683 ครั้ง