ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ "กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ" ปีการศึกษา ๒๕๖๒
        โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ "กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ" ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยคณะครูประกอบด้วยนางสาววันวิษา โม้ดา นายลิขิต พาลี นางจิราภรณ์ ขมวดทรัพย์และนางสาวอ้อยทิพย์ ราชแผ้ว นำนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาไปร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดแจ้งแสงอรุณ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนค จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผลการประกวดระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ส่วนระดับมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมการประกวด ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลที่ลานธรรมของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2563,18:37   อ่าน 193 ครั้ง