ภาพกิจกรรม
โครงการวันสำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ "กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม"
       กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดโครงการวันสำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ "กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยนายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วยกิจกรรมวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง วางพานดอกมะลิถวายราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร การรำถวายพระพรชัยมงคล และการแสดงถวายพระพรชัยมงคลของนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับมัธยมศึกษา มอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒ ลูกๆมอบมาลัยดอกไม้แสดงความรักของลูกที่มีต่อแม่ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และแม่ของนักเรียนทุกชั้นเรียนที่มาร่วมกิจกรรมอันสำคัญยิ่งในวันนี้ ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562,22:29   อ่าน 166 ครั้ง