ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมโครงการวันสำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ "กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม
       นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง เป็นประธานในพิธีนำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี จำนวน ๒๑ คน ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง จำนวน ๒ กอง ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ จำนวน ๒ กอง และลูกเสือ เนตรนารีามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๒ กอง ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระประมุขของคณะลูกเสือไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ลานธรรมประกอบด้วยพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ อ่านคำสดุดีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมง และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ เวทีอเนกประสงค์ข้างสนามกีฬาด้วย
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562,22:06   อ่าน 313 ครั้ง