ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมเนื่องใน "วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
        กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมเนื่องใน "วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานธรรม โดยมีนายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กิจกรรมที่จัดประกอบด้วยตัวแทนคณะครู และบุคลากรวางพานพุ่มถวายราชสักการะ จำนวน ๑๐ ท่าน ประธานในพิธีวางพานถวายราชสักการะ ถวายมาลัยกร จุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย กล่าวคำถวายสดุดี แล้วนำผู้ร่วมกิจกรรมถวายบังคม ๓ ครั้ง แล้วกราบ เป็นเสร็จพิธี ในการจัดพิธีในครั้งนี้ มีคณะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๓ คน และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๓๔๘ คน รวมทั้งสิ้น  ๓๗๑ คน ร่วมในพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรูณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2561,21:57   อ่าน 184 ครั้ง