ภาพกิจกรรม
ร่วมงานวันปิยมหาราช ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
       นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง พร้อมคณะครู และบุคลากรร่วมงานวันปิยมหาราช ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของอำเภอส่องดาว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว โดยมีนายกฤษฏิ์ โสมปัดทุม รักษาราชการนายอำเภส่องดาว เป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2561,18:02   อ่าน 117 ครั้ง