ภาพกิจกรรม
รับโล่และเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
        นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง พร้อมด้วย นายลิขิต พาลี และนายณัฏฐชัย ปานชะเล ครู โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ร่วมประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2561,16:19   อ่าน 103 ครั้ง