ภาพกิจกรรม
รับพระราชทานรางวัล "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย" ประเทศไทย ปีการศึกษา 2561-2563
           วันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางลัคณา  หาระโคตร  นางธิดารักษ์  แสงลี และนางสุรีพร  ประภาหาร ครู โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง เข้ารับพระราชทานรางวัล โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย รางวัล"บ้านวิทยาศาสตร์น้อย" ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การค้าอิมแพคเมืองทองธานี ซึ่งเป็นผลการดำเนินการส่งเข้าประกวดในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ป้ายรางัลเลขที่ ๖๑/๐๐๕๔๘ นับเป็นผลงานดีเด่นของโรงเรียนในระดับประเทศเป็นลำดับที่ ๒ ขอบคุณคุณครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัยทั้ง ๓ ท่านที่ได้ทุ่มเท เอาใจใส่จัดกิจกรรมให้ประสบการณ์แก้นักเรียนเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และทำให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอบคุณยิ่งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง  นายกฤษพงศ์  อยู่เย็น และให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้สมัครและส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก พร้อมคณะคณะครูทุกท่านที่ให้กำลังในการดำเนินงานด้วยดีตลอดมาไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2561,20:59   อ่าน 176 ครั้ง