ภาพกิจกรรม
โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
         กลุ่มบริหารวิชาการ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โดยนายกฤษพศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดนางทิพวรรณ สมบัติภูธร ประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดโครงการ กิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการพระราชประวัติของพระบิดานักวิทยาศาสตร์ไทยประวัตินักวิทยาศาสตร์ของโลกและของประเทศไทย นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ จัดแสดงแฟชั่นโชว์จากการรีไซเคิลขยะที่ทิ้งแล้ว เช่น ถุงนม กระดาษหนังสือพิมพ์ ผลงานด้านวิทยาศาศตร์ของนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา และยังมีกิจกรรมการแสดงด้าวิทยาศาสตร์ เช่น ระดับปฐมวัย ได้แก่ ดินน้ำมันลอยน้ำ ฟองมหัศจรรย์ ระดับประถมศึกษาเทียนดูน้ำ กระดาษปิดปากแก้ว และ.... ระดับมัธยมศึกษา การแสดงดินสอวิเศษ กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาระดับชั้น ป.๔-๖ และชั้น ม.๑-๓...และที่ได้รับความสนใจจากนักเรียน คือ การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในการจัดงานครั้งนี้มีคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคำก้าว และโรงเรียนบ้านท่าวารี มาชมและร่วมกิจกรรมด้วยตลอดทั้งวัน ก่อนปิดการจัดงานมีกามอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วย โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงขอบคุณคณะครู บุคลากรทุกท่าน และนักเรียนทุกคนที่ร่วมกันจัดงานและร่วมงานตลอดทั้งวัน
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2561,21:42   อ่าน 129 ครั้ง