ภาพกิจกรรม
โครงการวันสำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
          กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดโครงการวันสำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ "กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๙ และวันแม่แห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยนายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยกิจกรรมวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง วางพานดอกมะลิถวายราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และการแสดงถวายพระพรชัยมงคลของนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับมัธยมศึกษา มอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ ลูกๆมอบมาลัยดอกไม้แสดงความรักของลูกที่มีต่อแม่ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และแม่ของนักเรียนทุกชั้นเรียนที่มาร่วมกิจกรรมอันสำคัญยิ่งในวันนี้ ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2561,14:57   อ่าน 136 ครั้ง