ภาพกิจกรรม
โครงการปฏิบัติธรรม "ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม" เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
            ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอส่องดาว จัดโครงการปฏิบัติธรรม "ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม" เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จากโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิา และโรงเียนบ้านสีสุกห้วยโมง เข้าอบรมจำนวน ๑๗๐ คน ในการอบรมครั้งนี้ นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับความเมตตาจากพระครูสังวรธรรมวงศ์ เจ้าคณะอำเภอส่องดาว กล่าวสัมโมทนียกถา มีพระวิทยากรให้การอบรม ๓ รูป ประกอบด้วยพระใบฎีกาธรรมรงค์ รักษาการเจ้าคณะตำบลท่าศิลา พระปลัดนาตชัย มหาปํญโญ และ และได้รับการร่วมมือในการดูแลนักเรียนเข้าอบรมจากคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา และโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2561,16:55   อ่าน 415 ครั้ง