ภาพกิจกรรม
งานผ้าป่าการศึกษา"คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชมพู-ฟ้า" ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
         กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และพี่น้องชาวบ้านสีสุก หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยโมง หมู่ที่ ๑๐ และบ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ คณะครู นักเรียนจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา "คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชมพู-ฟ้า" ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อสมทบทุนปรับปรุงและสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตก ให้มีความมั่นคง คงทนถาวรและสวยงาม ในการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเงินทุนจากกรรมการสถานศึกษา คณะศิษย์เก่าทุกรุ่น ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ชาวบ้านทุกคนเป็นอย่างดียิ่ง มีพิธีทอดถวายผ้าป่าในเช้าวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ได้รับการสนับสนุนทุนสมทบการปรับปรุงและก่อสร้างรั้วโรงเรียนในการจัดงานครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๒๘๓,๕๑๐ บาท โรงเรียนจักได้หารือกับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชนในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป ขอขอบพระคุณ ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมและสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี่สำเร็จลุล่วงด้วยดี
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2561,11:51   อ่าน 120 ครั้ง