ภาพกิจกรรม
โครงการปัจฉิมนิเทศ "กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร" ปีการศึกษา ๒๕๖๐
          กลุ่มบริหารวิชาการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ "กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร" ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยนายกฤษพงศ์  อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมครั้งนี้นอกจากมอบประกาศนียบัตรแก่ินักเรียนชั้น ม.๓ ที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้ว ยังได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และดีเยี่ยมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๗๕ ขึ้นไป และมีพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักเรียนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2561,21:46   อ่าน 450 ครั้ง