ภาพกิจกรรม
พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
             กองลูกเสือโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่ลูกเสือ เนตรนารีที่ผ่านการทดสอบวิชาพิเศษปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยลูกเสือ เนตรนารีสำรอง จำนวน ๒ กอง จำนวน คน ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ จำนวน ๒ กอง จำนวน คน และลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๒ กอง จำนวน คน โดยนายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง เป็นประธานในพิธี และในการนี้ได้มอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อนแก่คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือจำนวน ๕ คน ที่ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการประเมินผลขั้นที่ ๕ รวมทั้งมอบใบแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ จำนวน ๙ คน ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้กำกับกองและรองผู้กำกับกองลูกเสือในครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,21:39   อ่าน 453 ครั้ง