ภาพกิจกรรม
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
                กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ในการประกอบพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารีสามัญในครั้งนี้นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง เป็นประธานในพิธี และมีผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยนายอำนาจ ประภาหาร ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ ๒ นายณัฐพงษ์ พิมพ์บุญ ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ กองที่ ๒ นายสุเทพ การงานดี รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๑ นางยุวรี ศรีแพน ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กองที่ ๒ นางสาววันวิษา โม้ดา นางทิพวรรณ สมบัติภูธร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ ๒ และนางสาววนิดา จันทรังษี ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง กองที่ ๒ ร่วมประดับอินทรธนู และเข็มเครื่องหมายลูกเสือโลกแก่ลูกเสือรุ่นใหญ่ จำนวน ๒ หมู่ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่จำนวน ๒ หมู่ ที่จบการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือหลวง จำนวน ๓๕ คน และนายมนตรี ยาทองไชย ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ ๑ เป็นพิธีกรดำเนินการในพิธี มีคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมในพิธีทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ คน
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2561,21:08   อ่าน 247 ครั้ง