ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
      กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือโลก ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน โดยนายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง เป็นประธานในพิธี นายถิรกร รัชตะทองไชย ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือกลุ่มที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับกอง และคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้เกียรติประดับอินทรธนูและเครื่องหมายลูกเสือโลกให้แก่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๒๗ คน เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๒๑ คน สาบานตนในพิธีเข้าประจำกอง มีลูกเสือรุ่นพี่ประกอบด้วยลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ที่จบหลักสูตรลูกเสือชั้นพิเศษและหลักสูตรลูกเสือหลวงร่วมเป็นสักขีพยาน และก่อนเสร็จพิธีประธานในพิธีให้โอวาทและแสดงความยินดีในพิธีครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,11:15   อ่าน 501 ครั้ง