ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ "กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ" ปีการศึกษา ๒๕๖๒
        โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ "กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ" ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยคณะครูประกอบด้วยนายลิขิต พาลี และนางสาวอ้อยทิพย์ ราชแผ้ว นำนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาไปร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา(วันมาฆบูชา) ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผลการประกวดระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลชมเชย ส่วนระดับมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมการประกวด ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลที่ลานธรรมของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,09:22   อ่าน 446 ครั้ง