ภาพกิจกรรม
นิทรรศการ "โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย" ปีการศึกษา ๒๕๖๐
             กลุ่มบริหารวิชาการ ระดับก่อนประถมศึกษา จัดนิทรรศการ "โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย" ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อจัดแสดงผลงานในการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ได้สมัครร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยในรุ่นที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาร่วกับครูผู้สอน จัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้ดำเนินการมาตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ การนำผลกระทกรกมาแปรรูปเป็นยาฆ่าแมลง น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างมือ และการทำเครื่องดื่มแก้กระหายจากผลกระทกรก ที่มีรสชาดเปรี้ยวและหวาน ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ มีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน พร้อมผู้ปกครองนักเรียนร่วมชมและให้ความสนใจจำนวนมาก และได้ชิมเครื่องดื่มจากผลกระทกรกด้วย 
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,20:13   อ่าน 221 ครั้ง